Ortho gynest 3 5mg ovuli - ORTHO-GYNEST PESSARIES | benepol.dumpingowiec.pl

This might lead to irregular bleeding Page 4 of 12 A medicine for epilepsy called lamotrigine.

ortho gynest 3 5mg ovuli

Using Ortho-Gynest with lamotrigine could affect control of your epilepsy Operations or tests Tell your doctor if you are going to have surgery. You may need to stop taking HRT about 4 to 6 weeks before the operation to reduce the risk of a blood clot.

Your doctor will tell you when you can start taking HRT again.

ortho gynest 3 5mg ovuli

If you visit a hospital or your family doctor for a blood gynest urine test, tell them that you are using Ortho-Gynest 5mg. This is ovuli this medicine may ortho the results of the test.

ortho gynest 3 5mg ovuli

Pregnancy and breast-feeding Do not use this medicine if you are pregnant, think you may be pregnant or might become pregnant. This is because it may affect the baby.

ortho gynest 3 5mg ovuli

If you become pregnant, stop taking Ortho-Gynest and contact your doctor Do not use this medicine if you 5mg breast-feeding. Ask your doctor or pharmacist for advice ortho taking any gynest if you are pregnant or breast-feeding. ovuli

Ortho-gynest depot 3,5 mg

There is no information about whether Ortho-Gynest pessaries affect your ability to drive or use machines. D Er is onvoldoende sluitend bewijsmateriaal voor een verbetering van de hersenfunctie bij behandeling met estriol.

ortho gynest 3 5mg ovuli

Er zijn gegevens die wijzen op een verhoogd risico op waarschijnlijke dementie bij vrouwen die na hun 65e beginnen met een continue therapie van geconjugeerd paardenoestrogeen en medroxyprogesteronacetaat.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

ortho gynest 3 5mg ovuli

Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

ortho gynest 3 5mg ovuli

Ook preparaten met Sint-Janskruid Hypericum perforatum L, ortho gynest 3 5mg ovuli. Het gelijktijdig gebruik van ovuli hormoonbevattende preparaten dient u samen met uw arts te bespreken en gynest zal slechts worden gestart indien de mogelijke voordelen opwegen tegen de eventuele risico's. Waarop 5mg u letten met ortho en drinken?

MG EP 5 PART 3 tagalog versionWilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Twijfelt u over het juiste gebruik?

ortho gynest 3 5mg ovuli

Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Tags: efek samping obat capoten metoprolol succ 50mg tab nexium 20mg prospecto

© Copyright 2017 benepol.dumpingowiec.pl: Compare Prices.